Historie pavlovického stadionu a libereckého autokempu

Dějiny sportovního komplexu ve Starých Pavlovicích jsou spojeny s jezdeckým sportem, který má v Liberci dlouhou tradici. Stadion byl založen 9.března 1903 jako dostihové závodiště, když předtím členové jezdeckého klubu a jejich příznivci museli zajistit více než 58 000 korun na výkup pozemků. Podle plánů Franze Leupelta zde stavební firma bratří Mikschů přemístila 5 000 kubíků zeminy, zřídila tréninkovou dráhu a ohradila jednotlivé výběhy. Na oplocení celého komplexu věnovala zdarma dříví správa clam-gallasovských statků. Trať měřila asi kilometr, drobné stavby a zařízení vybudovala firma G. Sachers a synové. Vybudování areálu umožnilo pořádat větší podniky za účasti cizích závodníků. Začala tak nová éra zdejšího jezdeckého sportu, i když nákladnost této aktivity omezovala okruh zájemců a diváků. Klubu přinášela starosti i údržba a provozování dráhy, na niž nezbylo vždy dost sil. S její existencí jsou spojeny i počátky letectví.

Počátkem června 1911 proběhlo na dostihovém závodišti ve Starých Pavlovicích první veřejné vystoupení moderního letadla „těžšího než vzduch“, na které se přišlo podívat přes 85 000 diváků. Zde byl veřejnosti představen monoplán (jednoplošník) Etrich VII. konstruktéra Ignáce Etricha z Trutnova, jež vyráběla firma Rumpler nedaleko Vídně. Heinrich Bier z Trutnova na něm vytvořil letem dlouhým 40 minut a dosaženou výškou 1 500 metrů nový neoficiální rakousko-uherský rekord. Přeletěl přitom přes Ještěd.
Zdroj: http://www.vrtulnik.cz/

Roku 1930 dráhu jezdecký klub prodal za půldruhého milionu korun městu pro zřízení sportovního stadionu. Podle návrhů inženýrů Effenbergera a Noppese se začalo s přestavbou, jejíž první etapa skončila po třech letech. Na úplné dohotovení nemělo město peníze, a tak se zde v provizorních podmínkách sportovalo ještě po roce 1945. Po rozhodnutí vybudovat ústřední městský stadion na příhodnějším místě v Horním Růžodole byl pavlovický areál předán Svazarmu, který v padesátých letech představil plochou dráhu a prvního červencového dne 1961 otevřel autokemp.
Zdroj: https://www.liberecvminulostiasoucasnosti.cz

Zajímavé využití stadionu, byť v nelehké době, zmiňuje ve své diplomové práci Bc. Eliška Poloprudská:

Pomyslným vrcholem závodů v organizaci SA (Sturmabteilung, úderné oddíly), se stal branný boj mužstev. První takovýto závod uspořádala 94. standarta v Liberci poprvé 4. června 1939 na stadionu ve Starých Pavlovicích. Sportovní soutěž zahájilo již v 6 hodin ráno slavnostní vztyčení vlajky a proslov velitele standarty Gustava Adolfa Elgera, načež se mužstva vydala v plné polní a s rýči na pochod dlouhý 20 kilometrů. Trasa, doplněná překážkami, vedla ze stadionu přes Růžodol a Stráž nad Nisou až k pohraničnímu opevnění a dále fořtovnou na Bedřichovce do Krásné Studánky, odkud se závodníci vraceli překonáním Černé Nisy zpátky na stadion. Ten se mezitím proměnil na improvizované bojiště s překážkami z ostnatých drátů a vodními příkopy, na němž měli závodící simulovat útok na 250 metrů vzdálené nepřátelské pozice. Po překonání náročného terénu je tak čekal ještě hromadný hod granátem na 25 metrů, který jim měl „vyčistit“ další cestu a závěrečné střelecké zneškodnění protivníka v podobě balonku.

Další částí závodu tvořil orientační běh družstev podle mapy, představující přenesení rozkazu na 6 kilometrů vzdálenou stanici. Vyjma bezchybné orientace zde soutěžící prokazovali i své vojenské schopnosti, když museli nejprve podat správně formulované hlášení, provést dva hody ručním granátem, najít devět značek představující nepřátelské špehy a zakreslit je do mapové skici, stejně jako provést sestřelení balonku na 50 metrů. Odpolední část sportovního zápolení pak představoval německý víceboj a překážkový běh na 400 metrů, při kterém soutěžící překonávali téměř 2 metry vysokou zeď, 3,5 metru široký vodní příkop, španělské jezdce či plazící překážky, metr vysoký plot a 1,5 metru vysokou hromadu dřeva. Součástí byla ale i štafeta. Závěrečná slavnost s vyhlášením vítězů se konala krátce po 17. hodině, po čemž následoval slavnostní propagandistický pochod celé SA standarty přes město.
Zdroj: Jednotky SA v Říšské župě Sudety, TU Liberec